Homepage

Mission Refresh

Landelijke inspiratiedag Evangeliestek

Zaterdag 2 maart 2024 in Almere van 10.00 tot 16.00 uur

Inspiratie opdoen in een inspirerende omgeving

Deze dag is een hele mooie herinnering aan onze roeping om het Evangelie door te geven tot de dag dat Jezus Christus terugkomt. Daarnaast is het een rijke kans om elkaar, als missionair werkers, te bemoedigen in het werk in Gods Koninkrijk.

Op welke wijze je ook betrokken bent op missionair werk, deze dag van ontmoeten en je (laten) voeden bij de Bron zal je kennis en ervaring verrijken.

Video afspelen

Mission Refresh wordt georganiseerd in samenwerking met christelijke gemeente ‘De Wegwijzer’ Almere en Geloofstoerusting. Voor alle data geldt: D.V.

Hoofdlezingen

De kracht van het Evangelie in een seculiere context

De rijkdom van het Evangelie en de vertaling daarvan naar een seculiere context. Welke plek neemt de wedergeboorte in, in het gesprek met de seculiere medemens? Ds. Visser was jarenlang predikant van de Noorderkerk in Amsterdam, waar hij met interviews en thema-avonden mensen wist te bereiken uit alle lagen van de samenleving. De vragen die deze lezing centraal staan zijn onder andere; wat is de rijkdom van het Evangelie, waarom zou die aantrekkelijk zijn voor buitenstaanders en hoe bouw je de brug naar andersdenkenden?

Spreker
Ds. Paul Visser
(Predikant Maranathakerk Rotterdam)

De buurt en de kansen van missionair diaconaat

De straat en wijk waarin we wonen is een prachtige, eerste plek om christen te zijn in woorden én daden. Oog hebben voor (de nood van) onze medemens biedt rijke kansen om praktisch dienstbaar te zijn. Wijkpastor Mark Zeldenrust heeft jarenlang ervaring in missionair diaconaat. Van inloop tot voedsel- en kledingprojecten; Van kinderwerk tot lesprogramma’s op scholen. De deelnemers worden door deze lezing gestimuleerd ook de kansen te benutten die zij krijgen in de wijk waarin ze wonen.

Spreker
Mark Zeldenrust
(Wijkpastor Almere)

Workshops

Er vinden twee workshoprondes plaats. U heeft de keuze uit acht workshops. Voor elke workshopronde kunt u twee voorkeuren opgeven. We proberen u zoveel mogelijk in te delen bij de eerste keuze.

1. Ontvang de kinderen in Jezus’ Naam
Kinderwerk in de praktijk
Workshopleider: Jorianne de Vries
Zijn er in jouw dorp of stad nog zoveel kinderen die opgroeien zonder dat ze horen dat de Heere Jezus als Redder in deze wereld is gekomen? Heeft God liefde in je hart gelegd om deze kinderen op een club te verwelkomen in Zijn naam? Laat je in deze workshop bemoedigen en inspireren voor voorbeelden uit de praktijk van het kinderwerk in Almere. We delen, als kinderwerkers, onze ervaringen, uitdagingen en tips om daarna (weer) met goede moed het werk in Gods koninkrijk onder de kinderen op te pakken.
2. Het christelijk geloof doorgeven aan een niet christelijke generatie
Workshopleider: Thessa van den Hardenberg
‘Wonen in een straat waar iedereen een ander geloof aanhangt, het gesprek aangaan met de buurvrouw die in iets heel anders gelooft, als jongerenwerker zo’n 400 jongeren per maand de weg wijzen naar Jezus.’ Dit is de praktijk van elke dag voor Thessa van den Hardenberg. Ruim tien jaar geleden verhuisde ze vanuit een christelijk dorp op de Veluwe naar de stad Almere. Al snel was ze daar fulltime jongerenwerker onder jongeren die niets of bijna niets wisten van God. Hier leerde ze vooral in de praktijk hoe je volwassenen, jongeren en kinderen die niet gelovig zijn opgevoed het goede nieuws kan vertellen, en ze te discipelen om een trouwe volgeling van de Heere Jezus te worden. In deze workshop zal er, naast het delen van praktijkvoorbeelden, ook volop ruimte zijn voor jouw vragen rondom het thema.
3. De Bijbelcursus
Missionair instrument bij uitstek
Workshopleider: William de Boer
Waarom is een Bijbelcursus een fantastisch middel om het Evangelie te delen met geïnteresseerde niet-gelovigen? En hoe pak je dat het beste aan? Wat zijn de do's en dont’s en waar moet je op voorbereid zijn? Op welk niveau bied je de cursus aan en wat zijn de voor- en nadelen van gelijktijdige deelname door mensen die wél gelovig zijn en soms behoorlijk veel Bijbelkennis hebben? Wie overweegt te beginnen met een Bijbelcursus voor niet-gelovigen staat voor veel vragen, maar moet zich daardoor zeker niet laten afschrikken of tegenhouden! Uit de opgedane ervaring, binnen christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere, ontwikkelde zich in de loop der jaren de cursus Wegwijs in de Bijbel (online beschikbaar via www.ontdekdebijbel.nl). William den Boer geeft deze cursus nu voor het tweede seizoen en vertelt je graag over zijn ervaringen.
4. Missionaire visie ontwikkelen
Hoe ontwikkel ik een missionaire visie?
Workshopleider: André Meulmeester
Een kinderclub of een folderactie? Of toch op bezoek bij mensen in het verzorgingstehuis? Welke activiteiten voegen iets toe aan de strategische missie voor jouw dorp of stad? En hoe breng je alles samen in een missionaire visie? Deze en andere vragen komen aan bod in deze workshop. André Meulmeester, voorganger van Christelijke gemeente De Wegwijzer, begon als pionier met een boekwinkel, kinderwerk en een bijbelstudie. Inmiddels is dit werk uitgegroeid tot een stad brede aanpak in zes stadsdelen van Almere. Wat kunnen we leren van 30 jaar ervaring en wat kun je hiervan toepassen in je eigen omgeving? Een boeiende workshop die kennis, ervaring en praktijk bij elkaar brengt.
5. Gods stem achter de voordeur
Workshopleider: Marnix Meulmeester
Je hebt het verlangen om het Evangelie te delen met je (nog) niet gelovige buurt- en stadsbewoner. Dan zijn er tal van kansen om hen te bereiken. Maar hoe zetten we de multimedia van anno 2024 in om Gods stem achter de voordeur te laten klinken? In deze workshop zal Marnix, coördinator van het mediateam van Christelijke gemeente De Wegwijzer, vanuit zijn rijke ervaring met allerlei media uitingen een schat aan tools aanreiken om media in te zetten in het verspreiden van het Evangelie.
6. Missionair zijn in woord en daad
Workshopleider: Cees van Breugel
Het Hebreeuwse woord dabar kan vertaald worden door woord, maar ook door daad. Woord en daad horen één te zijn in het leven van een christen. In deze workshop zal dit concreet worden gemaakt. De volgende vragen zullen onder meer aan de orde komen:
  • Tegen welke obstakels loop je aan als je als christen en als gemeente missionair wilt zijn?
  • Hoe kun je diaconaat inzetten om deze obstakels te gebruiken?
  • Welke kansen biedt diaconaat om een ingang te vinden bij nieuwe doelgroepen?
Vanuit de praktijk van het werk in Rotterdam-West zal de workshopleider handvaten bieden om hier verder mee te komen.
7. Straatevangelisatie is weer helemaal van deze tijd!
Workshopleider: Jan-Dirk Liefting
Nederland is in beroering en veel mensen zijn ontevreden, bang of lopen met grote levensvragen rond. De straat is vaak de plek waar de mensen zich kunnen uiten. We willen in deze workshop samen nadenken over de (on)mogelijkheden van straatevangelisatie in 2024. We behandelen verschillende casussen over mogelijke ontmoetingen en geven handvatten mee om openingen te zoeken die aansluiten bij de actualiteit van elke dag.
8. Multiculturele uitdagingen in het missionaire werk
Hoe bereid ik me voor op de multiculturele uitdagingen in het missionaire werk?
Workshopleider: Geert Wiersma (Stichting Gave)
Eh…mag ik je wat vragen: Is de Bijbel geen heilig boek voor jullie? Wel? Dan leg je de Bijbel toch niet op de grond! Zomaar een voorbeeld wat zich voor kan doen tijdens een missionair activiteit waar je mensen uit verschillende culturen ontmoet. Waar moet je rekening mee houden? Welke gewoonten houden we vast en wat mogen we soms loslaten? Hoe verloopt het contact met kinderen en ouders uit andere culturen? Welkom in deze workshop waarin een werker van Stichting Gave je mee zal nemen in de multiculturele uitdagingen van de missie. Er gaat een multiculturele wereld voor je open.

Programma

Hieronder vindt u de tijden van het programma, dat duurt van 10.00-16.00 uur. Ook is het mogelijk om vanaf een ander tijdstip deel te nemen aan de inspiratiedag. Als dit op u van toepassing is, wilt u dan bij het aanmelden aangeven in het opmerkingsveld vanaf welke tijd u hoopt te komen?

09:30Inloop
10:00Welkom – inleiding thema
door Dineke van der Wilt, projectleider Evangeliestek
10:15Opening door André Meulmeester, voorganger van De Wegwijzer Almere
10:45Lezing 1
De kracht van het Evangelie in een seculiere context door ds. Paul Visser
11:30Workshopronde 1 (incl. koffie)
12:30Eten en ontmoeting
13:30Opening middagprogramma door Marcel Vroegop
14:00Lezing 2
De buurt en de kansen van missionair diaconaat
door Mark Zeldenrust, wijkpastor Almere
14:45Workshopronde 2 (incl. koffie)
15:30Borrelmoment – markt – ontmoeting

Kosten

De kosten voor deelname aan de inspiratiedag zijn € 29,50 per persoon. Dit is inclusief een uitgebreide maaltijd.

Wanneer u een deel van het programma bijwoont, blijven de kosten gelijk.

Leidinggevenden, ambtsdragers en leerkrachten hebben soms de mogelijkheid om kosten te declareren bij hun kerkelijke gemeente of hun werkgever. Bij betaling ontvangt u een factuur waarop staat dat er via IDEAL betaald is.

Bij eventuele verhindering van deelname aan de inspiratiedag na aanmelding zijn deze voorwaarden van toepassing.

Aanmelden

Er zijn twee workshoprondes, voor elke ronde geeft u een 1e en 2e keus op. U wordt zoveel mogelijk bij uw 1e keus workshop ingedeeld. Als een workshop er niet meer bij staat in het formulier, is deze al vol!

LET OP:
Vanwege grote belangstelling voor het symposium is de plenaire zaal vol. Wel is er een collegezaal met een live-verbinding op groot scherm beschikbaar, waar u het plenaire gedeelte samen met andere deelnemers kunt volgen. De rest van het programma blijft hetzelfde. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dineke van der Wilt.

Ervaring deelnemer vorige symposium
“Door het grote scherm en duidelijke live-stream waan je je in de grote zaal. Je hebt het voordeel dat je niet tegen andere hoofden aankijkt en je hebt een desk voor je, zodat je makkelijk aantekeningen kunt maken. Win-win vond ik!”

Terugblik en evaluatie

Graag horen we hoe u het symposium hebt ervaren. Via onderstaande buttons kunt u de evaluatie invullen en uitgebreid terugblikken. Bij de terugblik zijn ook de foto’s en video’s te vinden.

Route en contact

Het symposium wordt gehouden in Het Missie Centrum, Makassarweg 80, 1335 HZ, Almere. Het Missie Centrum ligt aan de Evenaar. Het is gemakkelijk te herkennen aan het grote witte kruis op de voorzijde. ‘De Wegwijzer’ staat duidelijk aangeven op het gebouw. Er is voldoende parkeergelegenheid naast of achter het gebouw en is dichtbij de snelweg.

Heeft u nog vragen over het symposium? Neem dan contact op met Dineke van der Wilt.

2024 © Evangeliestek

Evangeliestek is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk (IKC).

info@evangeliestek.nl | www.evangeliestek.nl | 06-11295827

Algemene gegevens

2024 © Evangeliestek

Evangeliestek is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk (IKC).

info@evangeliestek.nl
www.evangeliestek.nl
0
6-11295827

Algemene gegevens