Terugblik inspiratiedag Mission Refresh 2024

'Inspiratie opdoen in een inspirerende omgeving'

Zaterdag 2 maart vond de landelijke inspiratiedag Mission Refresh plaats. Zo’n 90 missionair betrokkenen en werkers kwamen bij elkaar om geïnspireerd en bemoedigd te worden. Deze dag werd gehouden in de, van zichzelf al, inspirerende omgeving van christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere. 

Tijdens de openingslezing, gehouden door André Meulmeester kregen de deelnemers een inkijkje in de missionaire roeping van de kerk.

André Meulmeester: “Ik verbaas me erover dat er zoveel vragen zijn, en dat het wekelijks op onze weg komt. We horen vragen als: vertel ons wat er in de Bijbel staat, vertel ons wat het christelijke geloof inhoudt.” 

De eerste hoofdlezing door ds. Paul Visser nam de deelnemers mee naar ‘De kracht van het Evangelie in een seculiere context.’ Ds. Visser: “Bekering kan snel gaan. Dat fietst door al onze theorieën heen en dat is maar goed ook. Dat is het Evangelie. En dit is een boodschap waar ik me niet voor schaam.” 

Tijdens deze lezing oefende verschillende bezoekers met casussen uit de praktijk.

Tijdens twee workshoprondes werden de deelnemers op verschillende terreinen van het missionaire werk geïnspireerd. Vragen als ‘hoe ga ik in gesprek met jongeren, is straatevangelie nog van deze tijd en hoe ontwikkel in een missionaire visie?’ kregen in zeven verschillende workshops een plek. 

Mark Zeldenrust, wijkpastor in Almere Poort, deelde ’s middags in de tweede hoofdlezing zijn visie op en ervaring met het toepassen van missionair diaconaat in de wijk. Mark Zeldenrust: “Barmhartigheid of evangelisatie. Het is juist onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De hele Bijbel staat vol met recht doen aan de kwetsbaren.” 

Voor Evangeliestek was deze landelijke inspiratiedag de aftrap van de nieuwe ‘weg’ die ze zijn ingeslagen.  Door de komst van Geloofwaardig opvoeden binnen het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) zal Evangeliestek zich uitsluitend richten op missionair (kinder)werk.     

We kijken terug op een inspirerende en verfrissende dag.  
Heeft u deze dag gemist? D.V. 15 maart 2025 hopen we weer een Mission Refresh te organiseren. We hopen u dan te ontmoeten.  

Video afspelen

Openingslezing André Meulmeester

Video afspelen

Lezing ds. P. Visser

Video afspelen

Lezing Mark Zeldenrust

2024 © Evangeliestek

Evangeliestek is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk (IKC).

info@evangeliestek.nl | www.evangeliestek.nl | 06-11295827

Algemene gegevens

2024 © Evangeliestek

Evangeliestek is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk (IKC).

info@evangeliestek.nl
www.evangeliestek.nl
0
6-11295827

Algemene gegevens