1. Ontvang de kinderen in Jezus’ Naam

  • door

Zijn er in jouw dorp of stad nog zoveel kinderen die opgroeien zonder dat ze horen dat de Heere Jezus als Redder in deze wereld is gekomen? Heeft God liefde in je hart gelegd om deze kinderen op een club te verwelkomen in Zijn naam? Laat je in deze workshop bemoedigen en inspireren voor voorbeelden uit de praktijk van het kinderwerk in Almere. We delen, als kinderwerkers, onze ervaringen, uitdagingen en tips om daarna (weer) met goede moed het werk in Gods koninkrijk onder de kinderen op te pakken.