5. Gods stem achter de voordeur

  • door

Je hebt het verlangen om het Evangelie te delen met je (nog) niet gelovige buurt- en stadsbewoner. Dan zijn er tal van kansen om hen te bereiken. Maar hoe zetten we de multimedia van anno 2024 in om Gods stem achter de voordeur te laten klinken?

In deze workshop zal Marnix, coördinator van het mediateam van Christelijke gemeente De Wegwijzer, vanuit zijn rijke ervaring met allerlei media uitingen een schat aan tools aanreiken om media in te zetten in het verspreiden van het Evangelie.