6. Missionair zijn in woord en daad

  • door

Het Hebreeuwse woord dabar kan vertaald worden door woord, maar ook door daad. Woord en daad horen één te zijn in het leven van een christen. In deze workshop zal dit concreet worden gemaakt.
De volgende vragen zullen onder meer aan de orde komen:

  • Tegen welke obstakels loop je aan als je als christen en als gemeente missionair wilt zijn?
  • Hoe kun je diaconaat inzetten om deze obstakels te gebruiken?
  • Welke kansen biedt diaconaat om een ingang te vinden bij nieuwe doelgroepen?

Vanuit de praktijk van het werk in Rotterdam-West zal de workshopleider handvaten bieden om hier verder mee te komen.